Dagopvang Ouderen

Wat is dagopvang en dagbesteding voor ouderen?
Als u thuis kunt blijven wonen maar er is iets extra nodig, kan gedacht worden aan dagopvang en -besteding. Dit is een optie voor eenzame en licht dementerende ouderen. U verblijft dan enkele dagen of dagdelen per week in onze zorglocatie. Hier vindt u professionele begeleiding. Maar belangrijker is wellicht nog dat u deel kunt nemen aan activiteiten die bij u passen.


Het is uiteraard van belang dat de dagbesteding wordt afgestemd op de persoonlijke interesses, mogelijkheden en wensen van de deelnemer. Hierbij is de keuze erg groot. U kunt bijvoorbeeld denken aan spelletjes of beweging. Maar natuurlijk zijn er ook zaken als muziek, koken, lezen of voorlezen mogelijk. Het is van belang dat de deelnemer het leuk vindt om mee te doen omdat hij of zij dat graag wil. Er is geen enkele verplichting en geen enkele dwang om mee te doen.

Wat is het doel van dagbesteding en dagopvang van ouderen?
De belangrijkste reden om te kiezen voor de opvang van ouderen in een dagverblijf is dat hiermee kan worden bereikt dat senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De dagbesteding zorgt ervoor dat mensen actief blijven en contacten hebben met anderen. Ook is er in het dagverblijf een zinvolle invulling van de tijd. De dagen verlopen hierdoor gestructureerder.

Verwijzing en vergoeding
In principe kunt u dagbesteding zelf regelen. Maar in de praktijk zult u hiervoor al gauw bij de gemeente terechtkomen. De gemeente is volgens de WMO, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die praktische en sociale hulp in het leven nodig hebben. U kunt hiervoor contact opnemen met stichting De Toegang telefoon 0800-1525 (gratis).
Als u een indicatie heeft voor langdurige zorg op basis van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) krijgt u dagbesteding op basis van deze indicatie. In dat geval verloopt de keuze meestal via het zorgkantoor. 
U kunt dan zelf op zoek gaan naar een geschikte dagopvang.

​Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail, telefoon of het contactformulier op de pagina Contact.