Begeleiding kinderen / jongeren

Wij geven door het gebruik te maken van o.a. muziek individuele zorgbegeleiding.

Muziek is hierin niet het doel maar een middel om gewenste resultaten te behalen.​

Uw kind heeft bv ADHD, PDD-NOS ADD of een aanverwante stoornis. Uw kind is depressief, heeft weinig zelfvertrouwen, heeft een laag zelfbeeld en kan geen sociale contacten leggen /onderhouden met leeftijdsgenootjes ?
Dan kunt u bij ons terecht. Kijk ook op de pagina onze medewerkers.

​U kunt uw kind  aanmelden bij De Toegang (hulp en ondersteuning) . Telefoon 0800-1525 (gratis). Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning/Jeugdwet kan de zorgbegeleiding worden vergoedt.
​Kijk ook op de pagina Praktische informatie.
​​U kunt ook informatie aanvragen via onze e-mail, telefoon of via het contactformulier op de pagina Contact.


Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Maar soms is er extra aandacht en begeleiding nodig om de ontwikkeling op het juiste moment te stimuleren. Dagopvang Compassie  biedt daarvoor begeleiding aan om samen met het kind en de ouder(s) de ontwikkeling en de zelfredzaamheid van het kind te vergroten.

Heeft uw kind affiniteit met muziek?
Dan kunnen wij dit inzetten om bij zijn/haar gevoelens te komen en dat gevoel te uiten.
Muziek kan helpen faalangst te leren hanteren.
Het doel van muziek is positieve gedragsverandering teweeg te brengen.